Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

 • Direction ul. Wybickiego 3a, Kraków
 • Phone 12 629 85 90

kolko Nasze Liceum to propozycja dla osób, które chcą zdobyć średnie wykształcenie nie rezygnując z pracy i codziennych obowiązków rodzinnych.
W naszej szkole uczą się osoby w różnym wieku, nie tylko słuchacze osiemnastoletni, ale również 40-, 50-, czy 60-ciolatkowie.
Często osoby z dłuższą przerwą w edukacji mają wiele obaw czy poradzą sobie w szkole. W praktyce okazuje się, że właśnie tacy słuchacze są mocno zmotywowani, sumienni i dzięki temu często osiągają wysokie wyniki w nauce.
Ukończenie szkoły ułatwia zdobycie pracy, awans w dotychczasowej, otwiera drogę do dalszego kształcenia oraz przynosi satysfakcję z samego siebie.
Biorąc pod uwagę to, że uczymy się przez całe życie na naukę nigdy nie jest za późno.

kolko Kadra pedagogiczna to grono doświadczonych i kreatywnych nauczycieli o wysokich kompetencjach z wieloletnią praktyką zawodową.
Podejmując naukę w naszym Liceum słuchacze zyskują nowe możliwości rozwoju i dostęp do wiedzy. Przywiązujemy dużą wagę do panującej przyjaznej atmosfery, pomagamy słuchaczom uwierzyć w siebie i uczymy krytycznego myślenia.
Potwierdzeniem naszych osiągnięć i jakości kształcenia jest ewaluacja zewnętrzna, podczas której oceniono naszą pracę na poziomie B, który oznacza wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę. Szkoła także od kilkunastu lat posiada certyfikat jakości DIN EN ISO 9001:2008.

 

 • pokoj-nauczycielski
 • sala-komputerowa
 • sala-wykladowa
 • sala-wykladowa2
 • sala1
 • sala2
 • sala3
 • sala4
 • sala6
 • szkolazdz

kolko Nasze Liceum jest szkołą niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej, które nadane zostały na podstawie pozytywnej opinii Kuratorium Oświaty. W naszym liceum realizowany jest program kształcenia ogólnokształcącego zatwierdzony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

kolko Nauka w Liceum Ogólnokształcącym dla dorosłych trwa 3 lata (sześć semestrów), natomiast absolwenci zasadniczych szkół zawodowych są przyjmowani do klasy drugiej. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym w piątki i soboty ( co dwa tygodnie).

kolko Bezrobotni po spełnieniu określonych warunków mogą ubiegać się o stypendium z Urzędu Pracy za podjęcie i kontynuowanie nauki. Zainteresowani słuchacze mogą również skorzystać bezpłatnie z konsultacji z doradcą zawodowym.

kolko Organizujemy nabór do szkoły dwukrotnie w ciągu roku szkolnego.