Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

  • Direction ul. Wybickiego 3a, Kraków
  • Phone 12 629 85 90

Nabór do Trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych jest prowadzony dwa razy w roku, na semestry :

kolko jesienny - który rozpoczyna się we wrześniu

kolko wiosenny - od lutego.


Nauka w szkole trwa 6 semestrów – 3 lata, w systemie zaocznym ( w piątki i soboty – dwa razy w miesiącu według terminarza zajęć.

Nasze Liceum to propozycja dla osób, które chcą zdobyć średnie wykształcenie nie rezygnując z pracy i codziennych obowiązków rodzinnych.
W naszej szkole uczą się osoby w różnym wieku, nie tylko słuchacze osiemnastoletni, ale również 40-, 50-, czy 60-ciolatkowie.

Nauka w szkole kończy się uzyskaniem świadectwa ukończenia szkoły średniej i egzaminem maturalnym – nieobowiązkowym.
Do szkoły przyjmowani są słuchacze, którzy mają ukończone 18 lat, a także kończący 18 lat w roku kalendarzowym, w którym są przyjmowani do szkoły.

W przypadku przerwania edukacji w innej szkole istnieje możliwość podjęcia nauki na semestrze programowo wyższym. Na semestr wyższy słuchacz może zostać przyjęty na podstawie przedstawionego wpisu do indeksu lub na podstawie świadectwa ukończenia klasy programowo niższej.

NA PODSTAWIE ŚWIADECTWA UKOŃCZENIA ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ SŁUCHACZ MOŻE ROZPOCZĄĆ NAUKĘ OD KLASY DRUGIEJ- SEMESTR III