Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

  • Direction ul. Wybickiego 3a, Kraków
  • Phone 12 629 85 90

SZKOLNY PLAN NAUCZNIA

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH ZAKŁADU DOSKONALENIA ZAWODOWEGO - TRZYLETNIE

Rok szkolny 2019/2020

L.P

Przedmioty nauczania

Klasa I

Klasa II

Klasa III

Liczba godzin
w 3 letnim okresie
nauczania

sem.I

sem.II

sem. III

sem. IV

sem. V

sem. VI

Przedmioty ogólnokształcące

1

język polski

20

40

30

30

35

25

180

2

język angielski

17

17

20

20

21

10

105

3

historia

20

15

       

35

4

wiedza o społeczeństwie

10

5

       

15

5

podstawy przedsiębiorczości

10

10

       

20

6

geografia

10

10

       

20

7

biologia

10

5

       

15

8

chemia

10

5

       

15

9

fizyka

10

10

       

20

10

matematyka

20

20

20

25

30

10

125

11

informatyka

10

10

       

20

Łączna liczba godzin

147

147

70

75

86

45

570

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym

1

matematyka

5

5

20

20

20

20

90

2

język angielski

   

30

20

20

20

90

Łączna liczba godzin

5

5

50

40

40

40

180

Przedmioty realizowane w zakresie uzupełniającym

1

przyroda

     

15

20

 

35

2

historia i społeczeństwo

   

20

15

   

35

Łączna liczba godzin

 

 

20

30

20

 

70

Semestralny wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych

152

152

140

145

146

85

820