Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

  • Direction ul. Wybickiego 3a, Kraków
  • Phone 12 629 85 90
Harmonogram semestru wiosennego
 
Uwaga! harmonogram może ulegać korektom, proszę sprawdzać przed każdymi zajęciami czy nie nastąpiły zmiany.
 
 
Pogrubionym drukiem zaznaczone zostały ostatnie zajęcia z danego przedmiotu w semestrze.
 
Terminy egzaminów poprawkowych dostępne są w zakładce AKTUALNOŚCI

 

Piątek  – 14 lutego 2020 r.

L.P

Semestry

I

II

III

IV

V

VI

1.16.00-16.45

geografia fizyka   angielski polski  matematyka

2.16.45-17.30

geografia

fizyka    angielski polski  matematyka

3.17.40-18.25

fizyka

angielski polski przyroda matematyka matematyka

4.18.25-19.10

 fizyka

angielski polski przyroda matematyka matematyka

5.19.20-20.05

 angielski

matematyka
matematyka przyroda  polski

6.20.05-20.50

angielski  matematyka matematyka przyroda  polski

 

Sobota – 15 lutego 2020 r.

L.P

Semestry

I

II

III

IV

V

VI

1.8.00-8.45

podst.przeds.

polski matematyka matematyka

2.8.45-9.30

 podst.przeds.

polski matematyka matematyka

3.9.40-10.25

chemia

podst.przeds.  matematyka
 polski polski matematyka

4.10.25-11.10

chemia

podst.przeds.  matematyka polski
polski matematyka

5.11.20-12.05

matematyka

 chemia matematyka angielski polski

polski

6.12.05-12.50

matematyka

chemia matematyka angielski polski

polski

7.13.00-13.45

matematyka

angielski polski matematyka przyroda

8.13.45-14.30

matematyka

angielski polski matematyka przyroda

9.14.40-15.25

 angielski polski matematyka przyroda   

10.15.25-16.10 

 angielski  polski matematyka przyroda   

 11.16.15-17.00

       

 

Piątek – 28 lutego 2020 r.

L.P

Semestry

I

II

III

IV

V

VI

1.16.00-16.45

matematyka angielski  polski przyroda angielski

2.16.45-17.30

matematyka  angielski  polski  przyroda  angielski

3.17.40-18.25

 geografia  polski matematyka angielski angielski matematyka

4.18.25-19.10

geografia  polski  matematyka  angielski angielski  matematyka

5.19.20-20.05

   geografia  matematyka  angielski angielski  polski
6.20.05-20.50  

 geografia

 matematyka angielski angielski  polski

Sobota – 29 lutego 2020 r.

L.P

Semestry

I

II

III

IV

V

VI

1.8.00-8.45

 polski informatyka  matematyka angielski polski

2.8.45-9.30

 polski  informatyka  matematyka  angielski  polski

3.9.40-10.25

 biologia  informatyka polski matematyka  angielski  polski

4.10.25-11.10

 biologia  informatyka polski  matematyka  angielski  polski

5.11.20-12.05

matematyka biologia  polski  polski  matematyka  angielski

6.12.05-12.50

 matematyka  biologia  polski  polski  matematyka  angielski

7.13.00-13.45

 matematyka wos angielski  matematyka  polski  angielski

8.13.45-14.30

 matematyka wos angielski  matematyka  polski  angielski

9.14.40-15.25

 polski matematyka  angielski  matematyka  angielski

10.15.25-16.10

 polski  matematyka  angielski  matematyka  angielski

 

Piątek – 6 marca 2020 r.

L.P

Semestry

I

II

III

IV

V

VI

1.16.00-16.45

 angielski  fizyka  polski matematyka

2.16.45-17.30

 angielski  fizyka  polski matematyka

3.17.40-18.25

 fizyka  matematyka hist. i społ. angielski  polski polski

4.18.25-19.10

 fizyka  matematyka  hist. i społ.  angielski  polski polski

5.19.20-20.05

 historia  matematyka  polski  angielski  matematyka polski
6.20.05-20.50
 historia

 matematyka

 polski  angielski  matematyka  polski

 

Sobota – 7 marca 2020 r.

L.P

Semestry

I

II

III

IV

V

VI

1.8.00-8.45

podst. przeds. matematyka  matematyka   hist. i społ
polski

2.8.45-9.30

podst. przeds. matematyka  matematyka   hist. i społ polski polski

3.9.40-10.25

matematyka podst. przeds.  matematyka  hist. i społ polski polski

4.10.25-11.10

matematyka podst. przeds.   matematyka hist. i społ polski polski

5.11.20-12.05

informatyka polski hist. i społ. matematyka polski matematyka

6.12.05-12.50

informatyka polski hist. i społ.  matematyka polski matematyka

7.13.00-13.45

informatyka polski hist. i społ.  matematyka polski matematyka

8.13.45-14.30

informatyka polski hist. i społ. angielski matematyka matematyka

9.14.40-15.25

wos  informatyka angielski matematyka matematyka

10.15.25-16.10

 wos informatyka angielski matematyka matematyka

11.16.15-17.00

angielski matematyka

 

Piątek – 20 marca 2020 r.

L.P

Semestry

I

II

III

IV

V

VI

1.16.00-16.45

angielski polski angielski

2.16.45-17.30

angielski polski angielski

3.17.40-18.25

 polski  angielski  angielski polski matematyka angielski

4.18.25-19.10

 polski  angielski angielski polski matematyka angielski

5.19.20-20.05

 polski  angielski  angielski polski matematyka angielski
6.20.05-20.50

 polski

 angielski  angielski  polski matematyka angielski

 

Sobota – 21 marca 2020 r.

L.P

Semestry

I

II

III

IV

V

VI

1.8.00-8.45

biologia  polski angielski  hist. i społ.  matematyka  angielski

2.8.45-9.30

 biologia polski angielski  hist. i społ.  matematyka angielski

3.9.40-10.25

 historia polski angielski matematyka  przyroda angielski

4.10.25-11.10

 historia polski  angielski  matematyka  przyroda  angielski

5.11.20-12.05

 wos polski  angielski matematyka  przyroda  angielski

6.12.05-12.50

 wos polski  angielski  matematyka  przyroda  angielski

7.13.00-13.45

 chemia  historia matematyka  angielski angielski polski

8.13.45-14.30

 chemia  historia matematyka  angielski angielski polski

9.14.40-15.25

 chemia  historia matematyka  angielski  angielski polski

10.15.25-16.10

 chemia  historia  matematyka  angielski angielski   

 

Piątek – 3 kwietna 2020 r.

L.P

Semestry

I

II

III

IV

V

VI

1.16.00-16.45

 geografia  fizyka   polski   matematyka

2.16.45-17.30

geografia  fizyka polski matematyka

3.17.40-18.25

 fizyka  geografia matematyka    polski         polski     matematyka

4.18.25-19.10

 fizyka  geografia matematyka polski  polski matematyka

5.19.20-20.05

 polski  polski matematyka przyroda matematyka
6.20.05-20.50

 polski

 polski matematyka przyroda matematyka

 

Sobota – 4 kwietnia 2020 r.

L.P

Semestry

I

II

III

IV

V

VI

1.8.00-8.45

 biologia polski  angielski matematyka   polski

2.8.45-9.30

 biologia  polski  angielski matematyka   polski

3.9.40-10.25

 biologia  polski  angielski matematyka  polski

4.10.25-11.10

 biologia  polski  angielski matematyka  polski

5.11.20-12.05

 informatyka wos angielski matematyka polski polski

6.12.05-12.50

 informatyka  biologia  angielski matematyka  polski polski

7.13.00-13.45

 informatyka matematyka  matematyka angielski przyroda polski

8.13.45-14.30

 informatyka matematyka  matematyka angielski przyroda  polski

9.14.40-15.25

 polski informatyka  matematyka angielski przyroda   matematyka

10.15.25-16.10

 polski informatyka  matematyka angielski przyroda    matematyka

 

Piątek – 17 kwietnia 2020 r.

L.P

Semestry

I

II

III

IV

V

VI

1.16.00-16.45

 angielski chemia przyroda angielski

2.16.45-17.30

 angielski  chemia przyroda angielski

3.17.40-18.25

 chemia  polski hist. i społ. angielski matematyka angielski

4.18.25-19.10

 chemia  polski hist. i społ. angielski matematyka angielski

5.19.20-20.05

 polski  geografia hist. i społ.  matematyka angielski
polski
6.20.05-20.50  polski

 geografia

hist. i społ.  matematyka angielski polski

 

Sobota – 18 kwietnia 2020 r.

L.P

Semestry

I

II

III

IV

V

VI

1.8.00-8.45

podst. przeds. historia polski angielski
matematyka angielski  

2.8.45-9.30

podst. przeds. historia polski  angielski matematyka angielski

3.9.40-10.25

matematyka
podst. przeds. polski polski matematyka angielski

4.10.25-11.10

matematyka podst. przeds.  polski polski matematyka angielski

5.11.20-12.05

 historia matematyka polski polski matematyka angielski

6.12.05-12.50

 historia  matematyka polski polski matematyka angielski

7.13.00-13.45

 polski polski hist. i społ. matematyka angielski
matematyka

8.13.45-14.30

 polski polski hist. i społ. matematyka angielski matematyka

9.14.40-15.25

 polski polski hist. i społ.  matematyka angielski matematyka

10.15.25-16.10

 polski hist. i społ. matematyka angielski matematyka

 

Piątek – 8 maja 2020 r.

L.P

Semestry

I

II

III

IV

V

VI

1.16.00-16.45

matematyka fizyka angielski angielski    

2.16.45-17.30

matematyka fizyka angielski angielski  

3.17.40-18.25

fizyka angielski angielski polski przyroda   

4.18.25-19.10

fizyka angielski angielski polski przyroda   

5.19.20-20.05

angielski matematyka angielski polski przyroda   
6.20.05-20.50

angielski

matematyka angielski polski przyroda   

 

Sobota – 9 maja 2020 r.

L.P

Semestry

I

II

III

IV

V

VI

1.8.00-8.45

podst. przeds. historia  matematyka                  

2.8.45-9.30

podst. przeds. historia  matematyka

3.9.40-10.25

matematyka podst. przeds. angielski hist. i społ. matematyka

4.10.25-11.10

matematyka podst. przeds. angielski hist. i społ. matematyka

5.11.20-12.05

matematyka polski angielski  hist. i społ. matematyka

6.12.05-12.50

matematyka polski angielski  hist. i społ. matematyka

7.13.00-13.45

wos matematyka
angielski polski matematyka  

8.13.45-14.30

wos matematyka
angielski polski matematyka

9.14.40-15.25

polski hist. i społ. matematyka  

10.15.25-16.10

 polski hist. i społ. matematyka    

 

Piątek – 22 maja 2020 r.

L.P

Semestry

I

II

III

IV

V

VI

1.16.00-16.45

 geografia angielski angielski                        

2.16.45-17.30

geografia angielski  matematyka angielski

3.17.40-18.25

 angielski historia  matematyka przyroda angielski   

4.18.25-19.10

 angielski historia  matematyka  przyroda angielski   

5.19.20-20.05

 historia geografia  matematyka  angielski angielski   
6.20.05-20.50

 historia

geografia  matematyka  angielski  angielski  

 

Sobota – 23 maja 2020 r.

L.P

Semestry

I

II

III

IV

V

VI

1.8.00-8.45

 biologia informatyka hist. i społ. matematyka angielski                   

2.8.45-9.30

 biologia informatyka hist. i społ. matematyka angielski

3.9.40-10.25

informatyka biologia matematyka hist. i społ. angielski

4.10.25-11.10

informatyka biologia matematyka hist. i społ. angielski

5.11.20-12.05

 geografia wos matematyka hist. i społ. angielski

6.12.05-12.50

 geografia wos matematyka hist. i społ. angielski

7.13.00-13.45

 historia matematyka przyroda przyroda  

8.13.45-14.30

 historia  matematyka przyroda przyroda

9.14.40-15.25

 historia geografia   matematyka przyroda  

10.15.25-16.10

 historia geografia   matematyka przyroda   

11.16.15-17.00

      przyroda  

 

Piątek – 5 czerwca 2020 r.

L.P

Semestry

I

II

III

IV

V

VI

1.16.00-16.45

 fizyka angielski matematyka                        

2.16.45-17.30

 fizyka angielski  angielski matematyka

3.17.40-18.25

 angielski  fizyka angielski polski matematyka
  

4.18.25-19.10

 angielski  fizyka angielski polski matematyka   

5.19.20-20.05

 angielski

angielski

polski matematyka   
6.20.05-20.50

 angielski

polski matematyka  

Sobota – 6 czerwca 2020 r.

L.P

Semestry

I

II

III

IV

V

VI

1.8.00-8.45

podst. przeds. matematyka angielski matematyka                   

2.8.45-9.30

podst. przeds. matematyka angielski matematyka

3.9.40-10.25

matematyka podst. przeds. angielski matematyka

4.10.25-11.10

matematyka podst. przeds. angielski hist. i społ. matematyka

5.11.20-12.05

historia matematyka  angielski  polski matematyka

6.12.05-12.50

historia  matematyka  angielski  polski matematyka

7.13.00-13.45

historia  polski  polski  angielski matematyka  

8.13.45-14.30

historia  polski  polski  angielski  matematyka

9.14.40-15.25

wos  polski matematyka  angielski polski  

10.15.25-16.10

wos  polski  matematyka  angielski polski
  

11.16.15-17.00

wos  polski polski

 

Piątek – 19 czerwca 2020 r.

L.P

Semestry

I

II

III

IV

V

VI

1.16.00-16.45

angielski polski   angielski
                       

2.16.45-17.30

angielski  chemia polski   angielski

3.17.40-18.25

chemia polski polski angielski angielski   

4.18.25-19.10

chemia  polski polski angielski angielski   

5.19.20-20.05

polski  polski hist. i społ.  angielski angielski   
6.20.05-20.50

polski

 polski hist. i społ. angielski angielski  

 

Sobota – 20 czerwca 2020 r.

L.P

Semestry

I

II

III

IV

V

VI

1.8.00-8.45

historia polski matematyka polski                   

2.8.45-9.30

historia polski matematyka polski

3.9.40-10.25

historia matematyka matematyka polski polski

4.10.25-11.10

historia matematyka matematyka polski polski

5.11.20-12.05

wos matematyka angielski polski matematyka

6.12.05-12.50

matematyka historia angielski  polski  matematyka

7.13.00-13.45

matematyka historia angielski  matematyka angielski  

8.13.45-14.30

matematyka   historia  angielski matematyka angielski

9.14.40-15.25

  historia angielski matematyka angielski  

10.15.25-16.10

  historia angielski matematyka angielski   

11.16.15-17.00

  matematyka angielski