Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

  • Direction ul. Wybickiego 3a, Kraków
  • Phone 12 629 85 90

JUŻ DZIŚ MOŻNA ZAPISAĆ SIĘ NA SEMESTR JESIENNY TRWAJĄCY OD 1 WRZEŚNIA 2024 r.

SEKRETARIAT SZKOŁY POKÓJ NR 5 ( PARTER ) czynny od poniedziałku do czwartku w godzinach 9.00 - 14.00 i w czasie trwania zajęć

Harmonogram zajęć dostępny jest na stronie szkoły pod linkiem: https://szkola.zdz.krakow.pl/strefa-sluchacza/planzajec-lo

ALIOR BANK - nr 12 2490 0005 0000 4600 8916 0476
Nazwa odbiorcy: Zakład Doskonalenia Zawodowego, 31-261 Kraków, ul. Wybickiego 3a
Tytuł przelewu: Imię i Nazwisko, semestr oraz miesiąc za który dokonuje się opłaty
Kwota: 100 zł

Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Krakowie

Osoby, które podjęły już decyzję, że chcą uczęszczać właśnie do naszej szkoły, zapraszamy do siedziby Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Krakowie przy ul. Wybickiego 3a

lub wypełnienia On-line formularza zgłoszenia do Liceum, który zapewni czasową rezerwację miejsca.

Uwaga! Zapis On-line - jest tylko zapisem wstępnym, po jego dokonaniu nalezy zgłosic się z dokumentami do sekretariatu szkoły.

Nie wymagamy wcześniejszego umawiania się na spotkanie w szkole, Państwo sami decydujecie o dogodnym dla siebie terminie dopełnienia formalności zapisu.

Kandydatów przyjmujemy do wyczerpania miejsc.

Dokumenty, które należy przynieść, w celu zapisania się do szkoły:
kolko podanie do pobrania z naszej strony lub na miejscu w sekretariacie szkoły
kolko świadectwo ostatnio ukończonej szkoły (gimnazjum lub ośmioletniej szkoły podstawowej, zasadniczej szkoły zawodowej),
kolko trzy zdjęcia,
kolko dowód osobisty.
kolko w przypadku osób zapisujących się na semestr wyższy niż pierwszy - świadectwa lub odpis arkusza ocen z poprzedniej szkoły

Formularz: