Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

  • Direction ul. Wybickiego 3a, Kraków
  • Phone 12 629 85 90
Załączniki:
PlikOpisRozmiarUtworzono
Pobierz plik (podanie-policealna.doc)Podanie - Policealna Szkoła Zawodowa 58 kB2016-05-22

ORGANIZACJA NAUCZANIA :

Czas trwania nauki – 2 lata ( 4 semestry) zajęcia będą się odbywać w piątki ( 16.00 – 20.55) oraz w soboty ( 8.00 – 16.00)

Nauka w szkole ma na celu przygotowanie absolwentów do sprawnego i fachowego wykonywania następujących zadań zawodowych:

- rozpoznawanie możliwości oraz ograniczeń w funkcjonowaniu osoby starszej wynikających z rodzaju i stopnia niepełnosprawności,

- rozpoznawanie i interpretacja sytuacji społecznej, warunków życia, relacji z rodziną, grupą, środowiskiem lokalnym osoby starszej oraz wykorzystywanie zasobów indywidualnych, środowiska rodzinnego, instytucjonalnego i lokalnego w pracy z osobą starszą

- dobieranie metod, technik, narzędzi i form realizacji działań opiekuńczo-wspierających do sytuacji życiowej, stanu zdrowia, rozpoznanych problemów i potrzeb osoby starszej

- udzielanie wsparcia emocjonalnego i aktywizowanie osoby starszej do samodzielności życiowej w zależności od rodzaju i stopnia niepełnosprawności
nawiązywanie, podtrzymywanie i rozwijanie współpracy z podmiotami działającymi na rzecz osoby starszej w środowisku lokalnym.


KWALIFIKACJE:
K 1 Świadczenie usług opiekuńczo - wspierających osobie starszej (Z.7.)- egzamin zdawany na koniec IV semestru

Po zdaniu egzaminów z kwalifikacji zawodowych UZYSKASZ TYTUŁ OPIEKUN OSOBY STARSZEJ

Program nauczania szkoły policealnej o kierunku opiekun osoby starszej obejmuje następujące przedmioty:

-język obcy w pomocy społecznej
-język migowy
-organizacja opieki nad osobą starszą
-psychologia i socjologia w opiece nad osobą starszą
-metodyka pracy opiekuńczej
-umiejętności opiekuńcze
-podstawy przedsiębiorczości
-aktywizacja społeczna

Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej, realizujemy program MEN.
Wystawiamy zaświadczenia do ZUS, MOPS, GOPS, KRUS i itp.

ZAJĘCIA W CZĘŚCI PRAKTYCZNEJ BĘDĄ SIĘ ODBYWAĆ W KRAKOWSKIM POGOTOWIU RATUNKOWYM NA UL. ŁAZARZA 14.

POPROWADZI JE WYSOKO WYKWALIFIKOWANA KADRA PEDAGOGICZNA.

Koszt nauki:
czesne - 50,00 zł miesięcznie
- brak wpisowego,
- legitymacja i indeks - 0zł!,
- opłata wyłącznie za miesiące, w których odbywa się nauka

Organizujemy atrakcyjne praktyki zawodowe !!!

Perspektywy pracy:
- dom pomocy społecznej
- zakłady opiekuńczo-lecznicze
- hospicja
- dzienne domy pomocy społecznej
- środowiskowe domy samopomocy
- organizacje pozarządowe
- środowisko zamieszkania osoby starszej
- szkoły

Zdobądź DODATKOWE kwalifikacje na rynku pracy krajów Unii Europejskiej !!!


Liczba miejsc ograniczona,

decyduje kolejność składania podań !!!