Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

  • Direction ul. Wybickiego 3a, Kraków
  • Phone 12 629 85 90

Dokumenty, które należy przynieść, w celu zapisania się do szkoły:


kolko podanie do pobrania z naszej strony lub na miejscu w sekretariacie szkoły
kolko świadectwo ostatnio ukończonej szkoły (gimnazjum lub ośmioletniej szkoły podstawowej, zasadniczej szkoły zawodowej),
kolko dwa zdjęcia,
kolko dowód osobisty.


(brakujący dokument można donieść później).

W przypadku stwierdzonej dysleksji, dysgrafii, dysortografii lub innych dysfunkcji, prosimy o dostarczenie właściwych zaświadczeń.
O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń...