Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

  • Direction ul. Wybickiego 3a, Kraków
  • Phone 12 629 85 90

zapisy

Zapisy online
do Bezplatnego Liceum dla Doroslych

Rejestracja on-line nie jest równoznaczna z przyjęciem do szkoły!

Po zakończeniu procesu rejestracji, należy w ciągu 14 dni zgłosić się z kompletem dokumentów do sekretariatu szkoły. Po upływie tego terminu i niedostarczeniu wymaganych dokumentów zgłoszenie do szkoły zostanie ANULOWANE.

Formularz do samodzielnego wypełnienia:

Dokumenty, które należy przynieść, w celu zapisania się do szkoły:


kolko podanie do pobrania z naszej strony lub na miejscu w sekretariacie szkoły
kolko świadectwo ostatnio ukończonej szkoły (gimnazjum lub ośmioletniej szkoły podstawowej, zasadniczej szkoły zawodowej),
kolko dwa zdjęcia,
kolko dowód osobisty.


(brakujący dokument można donieść później).

W przypadku stwierdzonej dysleksji, dysgrafii, dysortografii lub innych dysfunkcji, prosimy o dostarczenie właściwych zaświadczeń.
O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń...

Załączniki:
PlikOpisRozmiarUtworzono
Pobierz plik (podanie.pdf)Podanie do LO 187 kB2016-05-19

Osoby, które podjęły już decyzję, że chcą uczęszczać właśnie do naszej szkoły, zapraszamy do siedziby Trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych zakładu Doskonalenia Zawodowego w Krakowie przy ul. Wybickiego 3a lub wypełnienia On-line formularza zgłoszenia do liceum, który zapewni czasową rezerwację miejsca.

Nie wymagamy wcześniejszego umawiania się na spotkanie w szkole, Państwo sami decydujecie o dogodnym dla siebie terminie dopełnienia formalności zapisu.

Kandydatów przyjmujemy do wyczerpania miejsc.

ZAPISY ONLINE Po zakończeniu procesu rejestracji, należy w ciągu 14 dni zgłosić się z kompletem dokumentów do sekretariatu szkoły

Nabór do Trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych jest prowadzony dwa razy w roku, na semestry :

kolko jesienny - który rozpoczyna się we wrześniu

kolko wiosenny - od lutego.


Nauka w szkole trwa 6 semestrów – 3 lata, w systemie zaocznym ( w piątki i soboty – dwa razy w miesiącu według terminarza zajęć.

Nasze Liceum to propozycja dla osób, które chcą zdobyć średnie wykształcenie nie rezygnując z pracy i codziennych obowiązków rodzinnych.
W naszej szkole uczą się osoby w różnym wieku, nie tylko słuchacze osiemnastoletni, ale również 40-, 50-, czy 60-ciolatkowie.

Nauka w szkole kończy się uzyskaniem świadectwa ukończenia szkoły średniej i egzaminem maturalnym – nieobowiązkowym.
Do szkoły przyjmowani są słuchacze, którzy mają ukończone 18 lat, a także kończący 18 lat w roku kalendarzowym, w którym są przyjmowani do szkoły.

W przypadku przerwania edukacji w innej szkole istnieje możliwość podjęcia nauki na semestrze programowo wyższym. Na semestr wyższy słuchacz może zostać przyjęty na podstawie przedstawionego wpisu do indeksu lub na podstawie świadectwa ukończenia klasy programowo niższej.

NA PODSTAWIE ŚWIADECTWA UKOŃCZENIA ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ SŁUCHACZ MOŻE ROZPOCZĄĆ NAUKĘ OD KLASY DRUGIEJ- SEMESTR III

Zapisy do Szkoły odbywają się w sekretariacie, przy ulicy Wybickiego 3a w Krakowie, pokój nr 5